Implanty

Implanty jednego dnia (całkowite bezzębie szczęki)

Implanty zygomatyczne oraz all-on-4 (całkowite bezzębie żuchwy) Branemark System® Zygoma, Southern Implants – Implanty zygomatyczne (jarzmowe)

Pacjenci z rozległymi zanikami kości szczęki stanowią wyzwanie dla implantologów. Niewielu lekarzy w Polsce wykonuje zabiegi z zastosowaniem implantów Zygoma. Zastosowanie implantów zygomatycznych skraca czas leczenia i rehabilitacji protetycznej pacjentów z rozległymi zanikami kostnymi szczęki. Ten rodzaj implantów przeznaczony jest dla grupy bezzębnych pacjentów, którym do tej pory odmawiano wykonania zabiegu implantologicznego. Praktycznie w chwili obecnej nie ma przeciwwskazań anatomicznych uniemożliwiających założenie implantów. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym z pełnym monitorowaniem tak pracy serca jak i gazów wydychanych.

Dzięki zastosowaniu tej procedury chirurgicznej skracamy czas leczenia, nie musimy wykonywać zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej – sinus lift. Implanty obciążamy pracą protetyczną tymczasową natychmiastową w ciągu 24h od zabiegu. Most natychmiastowy jest mostem przykręcanym do implantów i wykonywany jest z akrylu. Dzięki natychmiastowemu obciążeniu Pacjent nie musi nosić wyjmowanej protezy po zabiegu implantologicznym, co znacznie polepsza jakość życia.

Jako nieliczna w Polsce Klinika Stomatologia na Księżym Młynie specjalizuje się we wszczepianiu implantów zygomatycznych (jarzmowych). Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w implantologii, implanty zygomatyczne stanowią idealne rozwiązanie nie tylko dla Pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do implantów korzeniowych (np. zbyt mało tkanki kostnej w wyrostkach zębodołowych szczęk), ale także dla Pacjentów, dla których noszenie protez jest nie do zaakceptowania.

Co to są implanty zygomatyczne i kiedy się je stosuje?

Implanty zygomatyczne są dłuższymi implantami niż implanty korzeniowe i wprowadzane są do odcinków bocznych w okolicę trzonu kości jarzmowej. Implanty jarzmowe, w zależności od warunków anatomicznych, wprowadzamy dwóch amerykańskich firm – Southern Implants oraz Nobel Biocare. Obydwa systemy znane są na całym świecie i cechują się wzajemnie kompatybilną platformą protetyczną. Pacjent otrzymuje książeczkę gwarancyjną po zakończonym leczeniu, co pozwala na wykręcenie pracy implantoprotetycznej w dowolnym miejscu na świecie, gdy zajdzie taka konieczność.

Implanty zygomatyczne są stosowane u pacjentów, u których występuje całkowite bezzębie szczęki. Dzięki jarzmowym implantom pacjenci mają niespotykaną wcześniej możliwość wykonania pełnej odbudowy protetycznej bez konieczności wykonywania przeszczepów kości, które najczęściej pobiera się z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy. Zmniejsza to ryzyko powikłań pooperacyjnych. Natomiast zwiększa bezpieczeństwo i powodzenie leczenia oraz znacznie skraca całkowity czas leczenia, ponieważ dzięki znakomitej stabilizacji implantu, dzień po zabiegu można wykonać pełną odbudowę protetyczną.

Rozwój implantów zygomatycznych stanowi unikatową, alternatywną metodę rehabilitacji protetycznej przy pomocy uzupełnień stałych, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur chirurgicznych.

Prace tymczasowe jak i stałe są pracami przykręcanymi. Prace protetyczne natychmiastowe są wykonane z akrylu. Mosty tymczasowe są użytkowane przez Pacjenta minimum 5 miesięcy, ponieważ okres ten jest potrzebny na osteointegrację implantów. Dzięki procesowi osteointegracji implanty uzyskują znacznie wyższą siłę połączenia z kością, co pozwala na wykonanie pracy na podbudowie frezowanej lub wykonanej w druku 3D. Dzięki własnemu, najnowocześniejszemu Centrum Frezowania i Spiekania Laserem [www.wellcamdent.com] należącego do Kliniki jesteśmy w stanie zagwarantować pacjentom bezkompromisową jakość mostów implantoprotetycznych.

W Klinice Stomatologia na Księżym Młynie lekarzem wykonującym zabiegi wszczepiania implantów zygomatycznych jest lek., lek. dent. Rafał Zieliński, który ukończył wiele specjalistycznych kursów z implantów jarzmowych za granicą [Niemcy, Izrael, Barcelona, Londyn, Bruksela]. Mentorami na kursach byli lekarze, którzy mają bezpośredni współudział w tworzeniu systemów implantów jarzmowych. Stały kontakt międzynarodowy z lekarzami wszczepiającymi implanty jarzmowe pozwala nam stale się dokształcać i polepszać procedury implantologiczne jak i implantoprotetyczne.

Czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy stosowaniu implantów zygomatycznych:

 • dokładne przebadanie zatok szczękowych i wykluczenie jakichkolwiek stanów zapalnych i patologii,
 • dokładne badanie radiologiczne zatok i ich okolic ze szczególnym uwzględnieniem miejsc planowanego wprowadzenia implantów,
 • możliwość uzyskania prawidłowej, zrównoważonej okluzji w wykonanej rekonstrukcji protetycznej.

Implanty zygomatyczne wprowadzane są wyłącznie w znieczuleniu ogólnym pod stałym nadzorem lekarza anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej.

Stomatologia na Księżym Młynie jako jedyna Klinika w Polsce oferuje wszystkim naszym Pacjentom indywidualnie dobrane łączniki w takiej samej cenie, za którą w innych gabinetach płacicie Państwo za łączniki produkowane seryjnie (Sprawdź czym się różnią łączniki indywidualne od standardowych).

Każdy Pacjent ma inną anatomię twarzoczaszki dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nie mniej jednak zwykle proponujemy dwa rozwiązania, które różnią się I etapem postępowania. Etap 2 jest ten sam dla oby dwu rozwiązań:

Rozwiązanie I:

 • Etap I: U pacjentów z brakiem wystarczającej ilości kości w odcinkach bocznych [od czwórek do siódemek] i z wystarczającą ilością kości w odcinku przednim [od trójki do trójki] proponujemy rozwiązanie SIMPLY ZYGOMA [2 implanty jarzmowe + 4 implanty korzeniowe] + 6 multiunitów [łączniki dedykowane pracom przykręcanym] + most tymczasowy natychmiastowy
 • Etap II: W zależności od decyzji pacjenta proponujemy 3 rozwiązania implantoprotetyczne:
  • most frezowany tytanowo-akrylowy
  • most frezowany chromokobaltowo-porcelanowy
  • most frezowany tytanowy z pojedyncznymi koronami z tlenku cyrkonu licowany ceramiką oraz kompozytem

Na etap I potrzebujemy 1 dzień, natomiast etap II wykonywany jest na 6 – 8 wizytach w przeciągu 2 – 6 tygodni.

Rozwiązanie II:

 • Etap I: U pacjentów z brakiem wystarczającej ilości kości w całym łuku górnym proponujemy rozwiązanie QUAD ZYGOMA [4 implanty jarzmowe] + 4 multiunity [łączniki dedykowane pracom przykręcanym] + most tymczasowy natychmiastowy dla ROZWIĄZAŃ 1 i 2:
 • Etap II: W zależności od decyzji pacjenta proponujemy 3 rozwiązania implantoprotetyczne:
  • most frezowany tytanowo-akrylowy
  • most frezowany chromokobaltowo-porcelanowy
  • most frezowany tytanowy z pojedynczymi koronami z tlenku cyrkonu licowany ceramiką oraz kompozytem

Etap II wykonywany jest na 6 – 8 wizytach w przeciągu 2 – 6 tygodni. Następnie przez okres minimum (może być to dłuższy czas) 5 miesięcy pacjent użytkuje most tymczasowy natychmiastowy. Po okresie 5 miesięcy jest kolejny etap.

Dzięki multiunitom prace implantoprotetyczne są szczelne oraz z łatwością możne je wykręcić z łączników.
Posiadamy własny park maszynowy , gdzie frezujemy i toczymy komponenty implantoprotetyczne na maszynach CNC szwajcarskich i niemieckich z dokładnością do 5 mikronów. Jesteśmy jedyną Kliniką Stomatologiczną wyposażoną w najnowocześniejsze maszyny w Polsce oraz nieliczną w Europie. Dzięki wyspecjalizowanym kadrom oraz maszynom jesteśmy w stanie Państwu zagwarantować najwyższy, na światowym poziomie leczenie. Dla pacjentów leczących się implantoprotetycznie posiadamy lokal mieszkalny o powierzchni około 50 metrów kwadratowych znajdujący się w budynku, w którym wykonujemy zabiegi. Lokal przeznaczony jest dla pacjentów jako miejsce noclegowe, w którym pacjenci mogą przebywać kilka dni bezpłatnie.

Jakie badania należy wykonać przed zabiegiem

Zabiegi wprowadzenia implantów jarzmowych wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Badania, które należy wykonać nie wcześniej niż 1 miesiąc przed zabiegami w znieczuleniu ogólnym to:

 • EKG
 • Badania z krwi [na czczo]:
  • morfologia krwi
  • PT (INR)
  • APTT
  • glukoza
  • sód (Na)
  • potas (K)
  • lipidogram
  • ALT
  • AST
  • kreatynina
  • fT3
  • fT4
  • TSH
  • hemoglobina glikowana
  • anty HCV
  • HBs antygen
 • Do zabiegów w znieczuleniu ogólnym niezbędne jest na okres pandemii wykonywanie wymazu z gardła SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR [koszt badania około 620 PLN].
 • Zaświadczenie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej o braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym.

Ostatecznie do zabiegu w znieczuleniu ogólnym kwalifikuje lekarz anestezjolog przyjmujący w naszej Klinice po przyniesieniu wyników powyższych badań oraz dokładnym badaniu pacjenta.
Dysponujemy salą do wybudzeń po zabiegach, w której pacjenci odpoczywają po operacji. Na zabieg w znieczuleniu ogólnym zawsze bezwzględnie konieczna jest osoba towarzysząca [np. członek rodziny, przyjaciel]. Po zabiegu w znieczuleniu ogólnym przez okres minimum 48 h nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych.

Metoda All-on-4

Metoda All on 4 polega na wprowadzeniu 4 implantów w żuchwę [dolny łuk] lub szczękę [górny łuk] przy czym 2 z implantów są wprowadzane pod kątem [w miejscach czwórek/piątek] około 20 stopni a dwa w równolegle do siebie w miejscach dwójek]. Często się zdarza, że pacjenci zgłaszają się z resztkowym uzębieniem i nie chcą czekać po usunięciu zębów kilku miesięcy na wygojenie się wyrostka zębodołowego, aby następnie wprowadzić implanty. W przypadku gdy istnieje konieczność usunięcia zębów istnieje możliwość implantacji natychmiastowych polegających na usunięciu zębów oraz wprowadzeniu implantów bezpośrednio po usunięciu zębów.
Metodę All On 4 zastosowaliśmy u ponad 300 pacjentów w przeciągu 10 lat. Nasi pacjenci mają dobre doświadczenie z korzystania mostów opartych o 4 implanty. Wiele produktów, które wykorzystujemy są produkowane w naszym Centrum Frezowania wellCAMdent na szwajcarskich i niemieckich maszynach CNC. Atrakcyjna cena, którą oferujemy za metodą All On 4 wynika z własnego parku maszynowego, na którym frezujemy nawet najbardziej skomplikowane przykręcane prace. Metoda All On 4 jest w zdecydowanej większości stosowana w żuchwie [dolny łuk]. Metoda ta ma pewne ograniczenia jednak u pacjentów z zanikłą częścią zębodołową żuchwy jest to dobre i sprawdzone rozwiązanie na stałe.”

Implant to tytanowy element wszczepiany w kość szczęki lub żuchwy, zastępujący korzeń utraconego zęba. Wprowadzony chirurgicznie w kość wyrostka zębodołowego, pozwala na wykonanie stałego uzupełnienia protetycznego – korony, mostu bądź pełnej rekonstrukcji zgryzu w przypadkach, kiedy nie mamy już ani jednego własnego zęba. Podstawowym materiałem z jakiego robione są implanty jest tytan, który łączy w sobie dwie istotne cechy:

 • jest doskonale tolerowany przez organizm, który nie traktuje elementów tytanowych jako “ciała obce”,
 • jest bardzo wytrzymały, potrafi znieść obciążenia, jakim podlegają korzenie naturalnych zębów.

Odtwarzanie utraconych zębów przy pomocy implantów ma wiele zalet. Przede wszystkim nie narusza sąsiednich zębów. Poza tym rekonstruowany ząb jest trwale i solidnie umocowany, a w praktyce nie różni się wyglądem ani funkcjonalnością od własnych zębów pacjenta.

Kiedy czas na implanty?

Jeśli straciłeś jeden lub kilka zębów czas na wszczepienie implantów – dzięki stosowanej przez nas metodzie nowe zęby (implanty) osadzone są w kości i funkcjonują zupełnie jak naturalne zęby. Implanty są optymalną metodą leczenia:

 • dla pacjentów po wszelkiego typu urazach np. komunikacyjnych, kiedy dochodzi do utraty zębów,
 • dla pacjentów, którzy dotychczas zmuszeni byli do noszenia ruchomych protez, które były dla nich wielkim dyskomfortem w kontaktach towarzyskich,
 • dla pacjentów, którzy chcą wykonać stałe uzupełnienia protetyczne (korony i mosty porcelanowe) bez konieczności szlifowania zębów własnych.

Korzyści ze stosowania implantów:

Nowoczesne Implanty to wiele korzyści dla pacjenta:

 • możecie Państwo rozmawiać i śmiać się bez skrępowania – nie ma możliwości rozróżnienia naturalnych zębów i zębów zbudowanych na wszczepach,
 • wasze nowe zęby są mocno zakorzenione i wydają się być waszymi, własnymi, naturalnymi zębami, ponadto zęby przyległe – zdrowe nie wymagają spiłowania,
 • możecie bez żadnego problemu jeść co tylko zechcecie, bez żadnych ograniczeń,
 • zachowujecie pełną estetykę i wspaniały wygląd przez długie lata.

Implanty w naszej Klinice:

 • w Klinice Stomatologia na Księżym Młynie do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie. Dlatego oprócz kompletnego leczenia implantologicznego zapewniamy szeroką konsultację stomatologiczną przed i po leczeniu,
 • jako jedni z nielicznych wykonujemy indywidualnie frezowane łączniki w cenie łączników standardowych,
 • zgłaszających się do nas pacjentów nie pozostawiamy bez pomocy, podejmujemy się leczenia trudnych przypadków i rozległej utraty zębów przy pomocy implantów zygomatycznych,
 • dbamy o to, by nasi pacjenci po leczeniu odczuli różnicę nie tylko w wyglądzie jamy ustnej, ale także w codziennym funkcjonowaniu,
 • efekty wykonanego przez nas leczenia implantologicznego sprawiają wrażenie całkowitej naturalności i utrzymują się w świetnej formie przez długie lata, co pozwala naszym pacjentom cieszyć się życiem bez ograniczeń.
 • Ogłoszenia – najczęściej ogłoszenia czytane przez Państwa ukrywają bardzo ważne informacje na temat cen implantów jako całości, brak jest informacji o całkowitym koszcie leczenia – często pomijane są ceny konsultacji, diagnostyki, łączników (ceny się bardzo wahają) lub koron. Po założeniu samego implantu po kilku miesiącach czas jest na wykonanie części protetycznej, którą trzeba wykonać, niezależnie od kosztów.
 • Implant za 1600zł? Czy to jest możliwe? Wszczepianie implantów jest procesem kilkuetapowym. Implant to nie cały ząb gotowy do użytkowania. Implant to śruba, do której za pomocą łącznika mocuje się koronę. Każda z tych części kosztuje określoną sumę. Bardzo często w reklamach pomijany jest koszt łącznika, żeby ostateczna cena całkowita nie odstraszyła pacjenta. Część praktyk jako cenę implantu podaje bardzo niską sumę np. 850 zł. Pacjent jednak nie jest w ogóle informowany o wysokim koszcie łącznika. Abyście nie tracili Państwo swojego cennego czasu, przed wybraniem się na pierwszą konsultację dana klinika powinna Państwu przybliżyć:
  • Ile kosztuje łącznik?
  • Ile kosztuje kompletny implant wraz z łącznikiem i koroną?

W klinice Stomatologii na Księżym Młynie wykonujemy wyłącznie łączniki indywidualnie (Sprawdź co to jest łącznik indywidualny) frezowane dla każdego pacjenta w cenie łaczników standardowych. W każdym innym gabinecie płacą Państwo za łączniki standardowe, produkowane seryjnie. W Naszej Klinice dzięki najlepszej frezarce do protetyki stomatologicznej w Polsce do każdego implantu dobierany jest indywidualny, dobrany wyłącznie do Państwa jamy ustnej łącznik, który jest najlepszym rozwiązaniem estetycznym, a także zmniejsza ryzyko zapalenia wokół implantu. Żaden inny gabinet stomatologiczny nie jest w stanie Państwu zaoferować indywidulanych łączników w cenie łączników standardowych. Indywidualnie wyfrezowany łącznik zespala koronę na implancie z implantem. To potwierdza naszą bezkonkurencyjność na rynku oraz gwarantuje Państwu najwyższą jakość leczenia implantoprotetycznego, której nie jest w stanie zagwarantować żaden inny gabinet w tak atrakcyjnej cenie.

 • Niestety zdarza się Naszym Pacjentom szczególnie zakładającym implanty w Warszawie, że po przyjściu do danej praktyki na wykonanie części protetycznej nagle cena (za koronę) nieoczekiwanie wzrosła. Stomatologia na Księżym Młynie oferuje pisemny plan leczenia z datami kolejnych wizyt, planem leczenia i dokładnymi cenami za każdy element leczenia implantologicznego.
Pacjenci lubią wiedzieć, ile zapłacą i za co dokładnie płacą.

W Naszej Klinice lekarze wraz z Pacjentem kalkulują całkowity koszt leczenia. Pacjent już na pierwszej wizycie jest informowany o ewentualnych potrzebach wykonania procedur dodatkowych. W Klinice Stomatologia na Księżym Młynie nie zdarza się, aby lekarz – chirurg w trakcie leczenia (na kolejnych wizytach), informował Pacjenta o dodatkowych kosztach, o których wcześniej nie wspominał.

Dzięki dokładnemu kalendarzowi leczenia Nasi Pacjenci nie są narażeni na nieprzyjemne niespodzianki co do cen za kolejne etapy leczenia implantologicznego.

Doświadczeni lekarze Kliniki Stomatologia na Księżym Młynie oferują całkowity plan leczenia wraz z dokładną sumą za to leczenie. Pozwala to Pacjentom przekalkulować, na jakie systemy implantologiczne (droższe, tańsze) Pacjent może sobie pozwolić.

Poniżej schemat korony na implancie – “kompletny implant”

Koszt 1-go implantu z odbudową protetyczną (dotyczy 4 lub więcej sztuk).

Bardziej szczegółowy cennik znajdą Państwo w zakładce cennik.

O co pytać w gabinecie stomatologicznym?

Przed zdecydowaniem się na zabieg implantologiczny przedstawiamy Państwu zestaw pytań, na który powinien Państwu odpowiedzieć konsultant:

 • Ile kosztuje implant? Czy jest to cena również za koronę i za łącznik? Jeżeli nie to jaka jest cena za łącznik i koronę?
 • Czym różnią się od siebie systemy implantologiczne i czym spowodowana jest ich różnica w cenie?
 • Czy konsultacja jest bezpłatna?
 • Czy jedna konsultacja wystarczy lekarzowi na wyjaśnienie procesu leczenia?
 • Czy kolejne konsultacje na kolejnych wizytach są nadal bezpłatne?
 • Czy otrzymam do domu cały plan leczenia wraz z wyceną za poszczególne procedury, abym mógł w spokoju przemyśleć, przekalkulować i zdecydować się na leczenie?
 • Czy będą konieczne procedury dodatkowe, jak np. podniesienie dna zatoki szczękowej, odbudowa kości, użycie wirówki? Czy dowiem się tego wszystkiego na pierwszej konsultacji, ile one kosztują?
 • Czy dodatkowe zdjęcia RTG na kolejnych etapach leczenia są bezpłatne i czy mogę dostać ich bezpłatne kopie?
 • Czy mam prawo do zmiany decyzji, np. wybór tańszych lub droższych koron po pierwszym etapie leczenia – założenia implantów?
 • Jaki jest maksymalny koszt ewentualnej odbudowy kości i jak ten koszt wpływa na całkowity koszt leczenia?
 • Czy jeżeli odbudowa kości się nie powiedzie za pierwszym razem Klinika pokrywa całkowicie koszty leczenia?
 • Czy Klinika całkowicie pokrywa koszty powtórnego wszczepienia implantów w przypadku ich odrzucenia na pierwszej wizycie?
 • Czy Klinika całkowicie pokrywa koszty ponownej diagnostyki – punktowe zdjęcia RTG, zdjęcia z tomografu komputerowego po odrzuceniu implantu?
 • Po zakończeniu leczenia, kto ponosi koszt wykonania odbudowy kości po utraconym implancie, koszt wymiany całej lub części pracy protetycznej wspartej całkowicie lub częściowo na utraconym implancie).
 • Czy Klinika pokrywa całkowite koszty ponownego wykonania korony, jeżeli odbudowa protetyczna (korona na implancie) nie spełni wymagań Pacjenta?
 • Co dokładnie obejmuje gwarancja?
 • Czy gwarancja obejmuje sam implant czy również łączniki, śruby łączące oraz korony na implantach?
 • Czy gwarancja oferowana przez Klinikę zapewnia Ci bezpłatne wykonanie wszelkich zabiegów potrzebnych do uzyskania porównywalnego efektu naprawczego? Wysoko doświadczeni chirurdzy szczękowo-twarzowi w Klinice Stomatologia na Księżym Młynie potrafią odpowiedzieć satysfakcjonująco na wszystkie te pytania. Czy inni także? Chirurdzy pracujący w Klinice Stomatologia na Księżym Młynie mają bardzo szeroką wiedzę w zakresie implantów i wiele lat doświadczenia w leczeniu praktycznym w implantologii. Dodatkowo najwyższej jakości sprzęt pozwala nam zapewnić Państwu maksimum komfortu oraz bezpieczeństwa w rozsądnych cenach.

Implanty Warszawa

Zapraszamy do naszej Kliniki także pacjentów z Warszawy. Nasz profesjonalizm i niższe ceny zabiegów doceniło już wielu mieszkańców stolicy.

Dlaczego warto zakładać implanty w Łodzi, w stomatologii na Księżym Młynie?

Uprzejmie informujemy, że wyższe ceny leczenia implantologicznego w innych praktykach lekarskich są spowodowane najprawdopodobniej wyższymi cenami implantów, materiałów, leków oraz wyższymi marżami za leczenie. Niższe ceny niż w Klinice Stomatologia na Księżym Młynie mogą wskazywać na oszczędności w zakresie diagnostyki (brak zdjęć tomografii komputerowej), przygotowania leczenia poprzez wykonanie niezbędnych dodatkowych zabiegów, nieprzedstawienie całkowitego planu leczenia Pacjentowi, korzystanie z mało znanych (pochodzenia koreańskiego lub chińskiego) systemów implantologicznych.

Najprościej można powiedzieć, że w czasie zabiegu wszczepiania implantów należy naciąć i odwarstwić błonę śluzową z pola operacyjnego, nawiercić otwór (otwory) specjalnym zestawem wierteł, wprowadzić implant na jego miejsce, a odwarstwioną śluzówkę zaszyć. Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym. W naszej praktyce stomatologicznej zabieg ten wykonywany jest przez chirurga stomatologa. Prawidłowo przeprowadzone leczenie implantologiczne nie niesie ze sobą żadnego ryzyka.

Najpoważniejszym powikłaniem, jakie może się zdarzyć, jest brak osteointegracji jednego, lub kilku wszczepów. W takich przypadkach może być konieczny ponowny zbieg lub rezygnacja z protezy stałej (np. mostu) na rzecz protezy zdejmowanej. W naszej praktyce stomatologicznej skuteczność zabiegów wynosi ponad 98%.

Kolejne kroki postępowania chirurgicznego – wszczepianie implantów:

Etap 1 – Odsłonięcie wyrostka zębodołowego

Zabieg rozpoczynamy od nacięcia śluzówki prowadzonego aż do kości, a następnie odwarstwiamy płat śluzówkowo-okostnowy.


Etap 2 – Zaznaczenie na wyrostku

Oznaczamy pozycję implantu.


Etap 3 – Frezowanie płaskie

Kształt frezu płaskiego dostosowany jest do przewiercenia przez warstwę zbitą kości oraz do wytworzenia przyszyjkowej płaskiej powierzchni.


Etap 4 – Nawiercanie głębokości

Do zaplanowanej głebokości implantu dobieramy odpowiednie wiertło głebokościowe. Następnie nawiercamy ostateczną głębokość i kierunek wytwarzanego łoża implantu.


Etap 5 – Frezowanie poszerzające

Wykonujemy frez poszerzający, który rozszerza łoże do konturu implantu. Poszerzanie łoża wykonujemy etapowo frezami o jednakowej długości od najmniejszej średnicy przez kolejne, aż do osiągnięcia średnicy zaplanowanego implantu.


Etap 6 – Gwintowanie

Gwintownik kończy wytwarzanie łoża pod implant.


Etap 7 – Obsługa sterylnego opakowania

Wszystkie implanty tioLogic® dostarczane są pojedynczo wraz ze śrubą zamykającą w podwójnym sterylizowanym promieniami gamma opakowaniu. Zgrzane opakowanie typu blister i szklana fiolka zabezpieczają implant. Wyjmujemy implant bez dotykania jego powierzchni i wprowadzamy go w łoże bezpośrednio lub za pomocą manualnych lub maszynowych przedłużek. Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie wkręcenie implantu.


Etap 8 – Wprowadzenie implantu


Etap 9 – Odłączenie przenośnika


Etap 10 – Wkręcenie śruby zamykającej


Etap 11 – Zamknięcie rany

Przed założeniem implantów przeprowadzamy, podczas osobistej wizyty pacjenta w naszym gabinecie, konsultację:

 • robimy dokładny wywiad implantologiczny,
 • ustalamy jakie badania są konieczne przed wykonaniem zabiegu,
 • wykonujemy zdjęcie tomograficzne
 • wybieramy metodę leczenia implantologicznego,
 • udzielamy informacji na temat gwarancji,
 • ustalamy koszty leczenia implantologicznego,
 • uczymy pacjenta jak postępować po wykonanym zabiegu,
 • uzgadniamy terminy kolejnych wizyt i samego zabiegu.

Wirówka

Do zabiegów stosujemy wirówkę, dzięki której izolujemy masę płytkową z krwi obwodowej Pacjenta oraz czynniki kościotwórcze. Są one wykorzystywane do stymulowania gojenia się ubytków kostnych w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej. W ten sposób czas gojenia staje się krótszy oraz mamy pewność, że nastąpiła prawidłowa integracja przeszczepów kostnych oraz materiału kościozastępczego.

W klinice Stomatologii na Księżym Młynie wykonujemy wyłącznie łączniki indywidualnie frezowane dla każdego pacjenta w cenie łączników standardowych. W każdym innym gabinecie płacą Państwo za łączniki standardowe, produkowane seryjnie. W naszej klinice dzięki najlepszej frezarce do protetyki stomatologicznej w Polsce do każdego implantu dobierany jest indywidualny, dobrany wyłącznie do Państwa jamy ustnej łącznik, który jest najlepszym rozwiązaniem estetycznym, a także zmniejsza ryzyko zapalenia wokół implantu. Żaden inny gabinet stomatologiczny nie jest w stanie Państwu zaoferować indywidualnych łączników w cenie łączników standardowych. Indywidualnie wyfrezowany łącznik zespala koronę na implancie z implantem. To potwierdza naszą bezkonkurencyjność na rynku oraz gwarantuje Państwu najwyższą jakość leczenia implantoprotetycznego, której nie jest w stanie zagwarantować żaden inny gabinet w tak atrakcyjnej cenie.

Implanty jarzmowe

Poniżej prezentujemy kilka własnych zdjęć radiologicznych przed jak i po zabiegach wprowadzenia implantów jarzmowych. Wszystkie zabiegi zostały wykonane w Klinice Stomatologia na Księżym Młynie.

Implanty w 1 dzień

 • dla grupy bezzębnych pacjentów, którym do tej pory odmawiano wykonania zabiegu implantologicznego
 • skrócony czas leczenia i rehabilitacji protetycznej 
 • rehabilitacja protetyczna przy pomocy uzupełnień stałych, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur chirurgicznych

Zadzwoń: 42 663 88 99

Przewiń do góry